مدارک و افتخارات

 

مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی

کارشناسی حقوق عمومی

مدیریت صنعتی

مدیریت MBA دانشگاه تهران

معماری داخلی و دکوراسیون داخلی دانشگاه تهران

معماری داخلی آکادمی داموس ایتالیا

LPI_PHP دانشگاه صنعتی شریف

 

افتخارات

 

دریافت تندیس نشان ملی حمایت ملی

دریافت نشان ملی بنیان گذاران صنعت ، تجارت و خدمات ایرانی

چهره ماندگار کشور ( اسفند ماه 1391 صدا و سیما ج ا ایران)

برخی تقدیر نامه ها ،تقدیر از طرف

ریاست محترم جمهوری (1390) به پاس تلاش ها

ریاست محترم دانشگاه پیام نور - مدیر برتر (1390)

ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان تهران - به پاس تلاش ها (1389)

ریاست محترم دانشگاه پیام نور لواسانات 6 بار - به پاس تلاش ها (1389)

معاونت فناوری اطلاعات - به پاس تلاش ها (1387)

وزارت علوم  - به پاس تلاش ها (1388)

وزارت صنعت و معدن تجارت - نشان عالی تعالی مشتری مداری (1391)